Allskog SA

Norge

Om Allskog SA

Konsernet ALLSKOG er en ledende aktør i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge. ALLSKOG omsetter tømmer og er en leverandør av skogtjenester i hele området. Skognæringa er den største fastlandsbaserte eksportnæringa nordafjells, og ALLSKOG er en svært viktig næringspolitisk aktør både lokalt, regionalt og nasjonalt. Konsernet omsetter for 1 milliard i året. I tillegg til morselskapet ALLSKOG SA, har konsernet datterselskapene ALLSKOG Bio, WoodNor, NordEnergi og Din Tur. ALLSKOG er et samvirke som eies av 7900 skogeiere. www.allskog.no - www.skogergenialt.no

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?