Thon Eiendom

Norge

Om Thon Eiendom

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Divisjonen består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom, og forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Olav Thon Gruppen hadde i 2015 en omsetning på 9,4 mrd. og en balanse på 46,8 mrd., og sysselsetter ca. 3360 årsverk.
For mer informasjon om eiendomsdivisjonen se www.thoneiendom.no 

1 stilling fra Thon Eiendom