Gevir Group AS

Norge

Om Gevir Group AS

Vi er én partner, én rekrutter og én researcher med lang og bred erfaring fra rekruttering og utleie av konsulenter. Vi har også to samarbeidspartnere med høy kompetanse og erfaring fra organisasjons- og lederutvikling. Vår kompetanse dekker flere områder fra både privat og offentlig sektor i en rekke land. Våre verdier og vår stolthet ligger i at vi er operasjonelle, grundige og kvalitetsbevisste.

Vi følger opp deg som oppdragsgiver, og kandidatene som er involvert gjennom hele prosessen med ekte engasjement.

1 stilling fra Gevir Group AS