Amrop Delphi AS

Norge

Om Amrop Delphi AS

Amrop Delphi har i mer enn 30 år jobbet med topplederrekruttering, ledergruppevurderinger og styresammensetning innen både privat og offentlig sektor. Vi er stolte over at vi har utviklet langvarige og lojale kunderelasjoner til toneangivende selskaper i mange samfunnsviktige bransjer. Amrop Delphi er således blitt kjent for sitt sterke fagmiljø, sine grundige og skreddersydde arbeidsprosesser som både er tilpasset kundes behov og kandidatens beste.

Amrop Delphi jobber med topplederrekruttering på tvers av bransjer og sektorer og legger mye energi inn i å forstå sammenhengen mellom selskapet og rollen. Like avgjørende er det å ha utviklet et meget dedikert og kompetent researchapparat som er i stand til å identifisere og tiltrekke seg de beste kandidatene. Vår evne til å jobbe både bredt og fokusert skaper muligheter for å dele erfaringer og "beste praksis" på tvers av både bransjer og selskaper. I sum har Amrop Delphi over en årrekke utviklet en profesjonalitet innen executive search bransjen i Norge som både kunder, kandidater og konkurrenter anerkjenner.

Vi jobber alltid for å videreutvikle oss i rollen som kundens og kandidatens "trusted advisor".

5 stillinger fra Amrop Delphi AS