Energi Norge

Norge

Om Energi Norge

 

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Energi Norges ca. 280 medlemsbedrifter står for 99 prosent av kraftproduksjonen og sørger for daglige leveranser til ca. 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge.

Energi Norge har i tillegg en kommersiell virksomhet som er størst på kurs og konferanser til fornybarnæringen, utvikler og leder store forskningsprosjekter og har en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og har kontorer på Majorstuen i 

1 stilling fra Energi Norge