Oslo Kommune Bymiljøetaten

PB. 636 LØREN
OSLO
Norge

Om Oslo Kommune Bymiljøetaten

Vi forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten har også ansvar for luft, støy, vann, jord.

Bymiljøetatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by.

1 stilling fra Oslo Kommune Bymiljøetaten