Utdanningsforbundet

POSTBOKS 9191 GRØNLAND
OSLO
Norge

Tlf: 24142000

E-post: no@email.no

Om Utdanningsforbundet


Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med over 175 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet – fra barnehage til universitet og høgskole. 
Bladet Utdanning distribueres i et opplag på 164.338 på papir (per 1. halvår 2017) og som eblad. Magasinet har bred dekning innen samtlige skoleslag, fra barnehager til høyskoler og universitet. Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk, barnehage og skole.
 

1 stilling fra Utdanningsforbundet