Lotteri- og stiftelsestilsynet

Norge

Om Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er eit statleg organ under Kulturdepartementet som omfattar to fagtilsyn – Stiftelsestilsynet og Lotteritilsynet.

Stiftelsestilsynet har tilsynsansvar for 6800 norske stiftelsar. Lotteritilsynet har ansvar for og kontroll av spela til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, ansvar for arbeidet med marknadskontroll og speleåtferd, i tillegg til ansvar for den nasjonale eininga som skal kartlegge, førebygge og motarbeide manipulering av idrettsresultat.

Vidare forvaltar Lotteritilsynet den norske lotterimarknaden, har ansvar for ordninga med kompensasjon av meirverdiavgift til frivillige organisasjonar, og fører tilsyn med grasrotdelen hos Norsk Tipping.

Tilsynet held til i Førde, og har i dag totalt 73 tilsette. For meir informasjon om organisasjonen og oppgåvene deira, sjå www.lottstift.no
 

1 stilling fra Lotteri- og stiftelsestilsynet