Sykehuset Østfold HF

BOKS 1006
FREDRIKSTAD
Norge

Tlf: 00

E-post: no@email.no

Om Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.
Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasientene bor, gir 300.000 innbyggere et godt tilbud. Det er dermed gode muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.

Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste.

Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg. Mer om oss på www.so-hf.no

1 stilling fra Sykehuset Østfold HF