NRC Group

Norge

Om NRC Group

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag en ledende entreprenør innen infrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til 11 regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter cirka 875 personer og leverte en omsetning på 2,37 milliarder kroner i 2017. Som følge av oppkjøpet av finske VR Track Oy i oktober 2018 vil NRC Group fra tidlig 2019 være Nordens største spesialiserte entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med cirka 2450 medarbeidere og en årlig omsetning på over 6 milliarder kroner. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC».

1 stilling fra NRC Group