Norsk Industri

POSTBOKS 5250 MAJORSTUEN
OSLO
Norge

Tlf: 22590000

E-post: no@email.no

Om Norsk Industri

Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO. Vi har ca. 2 800 medlemsbedrifter med rundt 130 000 årsverk. I Norsk Industri er vi totalt 50 ansatte, hvorav juridisk avdeling har 8 advokater som bistår medlemsbedriftene i arbeidsrettslige spørsmål. Norsk Industri er part i nærmere 30 overenskomster, og en stor del av våre advokaters arbeidsoppgaver er knyttet til forhandling og forvaltning av disse overenskomstene. 

1 stilling fra Norsk Industri