Salmon Evolution AS

RINDARØYVEGEN 383
AUKRA
Norge

Tlf: +4790116803

E-post: post@salmone.no

Om Salmon Evolution AS

Salmon Evolution AS ble etablert i 2017, og er i gang med å realisere ett av Europas største landbaserte anlegg for oppdrett av laks på Indre-Harøya i Hustadvika kommune. Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) som gir en årlig produksjon av 36.000 tonn slakteklar laks. Selskapet gjennomførte en fulltegnet emisjon i mars 2020 der man hentet inn i overkant av NOK 250. mill. til å finansiere videre utvikling. Dagens eiere representerer flere av landets ledende industrielle og finansielle miljøer og selskapet har således et meget solid fundament for å skulle bli en verdensledende aktør innenfor landbasert oppdrett.

Salmon Evolution legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.

Fra første konsesjonssøknad til siste kapitalinnhenting har Salmon Evolution høstet positiv tilbakemelding fra alle interessenter og er nå på vei over i en ny fase: Realisering!

1 stilling fra Salmon Evolution AS