Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Norge

Om Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN er Norges nyeste universitet. Vi er tett integrert med lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv, og utdanner mennesker som vil bidra til utvikling i offentlig og privat sektor. Vi driver forskning og undervisning på høyt nivå, og ønsker å bli lagt merke til, både nasjonalt og internasjonalt. Vi legger stor vekt på bærekraft i forskning og utdanning, og i vår egen drift. 

1 stilling fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN)