BAHR AS

Norge

Om BAHR AS

Advokatfirmaet BAHR AS er et rendyrket norsk forretningsadvokatfirma som bistår både norsk og internasjonalt næringsliv samt offentlig forvaltning. Vi er omkring 200 medarbeidere med en sterk firmakultur som innebærer felles holdninger til faglig nivå, service, lagarbeid og ambisjoner. Vi skal levere juridisk bistand av ypperste kvalitet til våre klienter, og våre medarbeidere skal oppleve sitt arbeid som meningsfylt og personlig utviklende.

2 stillinger fra BAHR AS