Oslo kommune Byråd for miljø og samferdsel

RÅDHUSPLASSEN 1
OSLO

Tlf: 21802180

E-post: no@email.no

Om Oslo kommune Byråd for miljø og samferdsel

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Byrådets nærmeste administrasjon består av ni byrådsavdelinger. Byrådsavdelingene er ansvarlige for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet, samt planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) har det overordnede ansvaret for Oslo kommunes skole- og barnehagetilbud samt barnevern, skolehelsetjeneste og helsestasjoner. 

1 stilling fra Oslo kommune Byråd for miljø og samferdsel