Juristenes Utdanningssenter

Kontakt: Victoria Kumwenda

Kristian Augusts gate 9
Oslo
Oslo
0164
Norge

Tlf: 41563968

E-post: juspost@jus.no

Om Juristenes Utdanningssenter

Om JUS: 

Juristenes Utdanningssenter (JUS) er et toneangivende kompetansemiljø for den juridiske profesjonen. Gjennom kurs og kompetansetilbud, gir JUS økt kunnskap innen både det juridiske fagfeltet og andre relevante fagfelt for jurister og advokater. Dette gjør vi sammen med våre 40 fagutvalg. Juristenes Utdanningssenter er Advokatforeningens og Juristforbundets organisasjon for etterutdanning og juridisk kompetanseutvikling. 

1 stilling fra Juristenes Utdanningssenter