CentraGruppen AS

POSTBOKS 1703 VIKA
OSLO

Tlf: 22730180

E-post: no@email.no

Om CentraGruppen AS

CentraGruppen AS er et familieeiet investeringsseslskap med tydelig ESG-profil og et sterkt finansielt fagmiljø. Med røtter fra dagligvarehandelen er hovedfokus i dag aksjer og eiendom og verdijustert egenkapital er på mellom NOK 3-4 mrd. Vi holder til i moderne kontorer i Vika, 200 m fra Nationaltheateret stasjon.

Centra Capital AS er et heleid datterselskap i CentraGruppen og følger opp konsernets eksterne mandater og prosjekter. Selskapet forvalter også direkte en dynamisk portefølje verdipapirer og søker å kapitalisere på «special opportunities», primært i mindre selskaper i tidligfase.

1 stilling fra CentraGruppen AS