Kybeko AS

LANDGANGEN 4,
OSLO
Norge

Tlf: 00

E-post: no@email.no

Om Kybeko AS

Kybeko AS er et forvaltningsselskap (private office) med fokus på investeringer i bærekraftig tjeneste- og produktutvikling. Hovedområder er energi, miljø, transport og logistikk, helse og finans. Kybeko bedriver også filantropisk virksomhet, der vi har etablert Carbon Technology Research Foundation (CTRF) i UK med tilknytning til Oxford-miljøet. Virksomheten er internasjonalt orientert. Selskapet er i ferd med å bygge opp virksomheten som et rendyrket investeringsselskap og er hittil etablert i Norge, Sverige og England. Kybeko er privateid og grunnlagt av Stig Arff.

1 stilling fra Kybeko AS