Finnfjord

Kontakt: Geir-Henning WIntervoll

Ferroveien 1
Finnsnes
Troms
9308
Norge

Tlf: 77870500

E-post: firmapost@finnfjord.no

Om Finnfjord

Finnfjord AS er en av verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium, mikrosilica og elektrisk kraft. Finnfjord omsetter for ca 1,5 milliarder kroner årlig, og har 145 ansatte.
Finnfjord har tatt en ledende rolle for å omstille oss til lavutslippssamfunnet. Vi gjenvinner blant annet energien i avgassene våre og kan produsere opp til 340 GWh elektrisk kraft. 
Vi har mange innovative prosjekter på gang for å redusere CO2-utslippene våre, og samtidig sikre lønnsom drift. Finnfjord har blant annet verdens største algereaktor og vi jobber nå med oppskalering av denne til kommersiell drift.

1 stilling fra Finnfjord