Bransjeforeningen Arbeid og Inkludering

Norge

Om Bransjeforeningen Arbeid og Inkludering

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel er en interesse- og fagutviklingsorganisasjon for omtrent 110 arbeidsinkluderingsbedrifter i hele landet.

Årlig yter arbeidsinkluderingsbedriftene tjenester til nærmere 40 000 personer.

Bransjeadministrasjonen arbeider innenfor fagutvikling, medlemsservice

og rammevilkår for medlemsbedriftene. Arbeid & Inkludering er en del av arbeidsgiverfelleskapet i NHO Service og Handel som teller til sammen 50 medarbeidere.

1 stilling fra Bransjeforeningen Arbeid og Inkludering