Beaufort Solutions

Om Beaufort Solutions

Beaufort Solutions ble stiftet i 2018 av Finstart Nordic, som er innovasjons- og investeringsarmen til Norges nest største bank, Sparebank 1 SR-Bank. Vi er et selskap i sterk vekst, og i dag består Beaufort Solutions av 16 dedikerte ansatte på hovedkontoret i Kongens gate 12 i Oslo.

Vår visjon er et transparent samfunn, der det ikke finnes muligheter for å begå økonomisk kriminalitet. Det skal ikke være greit å begå økonomisk kriminalitet, som igjen går utover andre. Hvert år hvitvaskes mer enn 1500 milliarder amerikanske dollar gjennom legale finansinstitusjoner verden over. Vårt bidrag i kampen er en digital løsning som hjelper rapporteringspliktige selskaper til å få kontroll og regulatorisk trygghet i alle ledd, slik at de kan etterleve kravene i hvitvaskingsloven på best mulig måte.

1 stilling fra Beaufort Solutions