Finansdepartementet

Nettsted

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken, og skal bidra til sikre og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU), etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

Få jobbvarsler fra Finansdepartementet direkte til innboksen din