Enova SF

Telefon
73190430
Sted
POSTBOKS 5702 SLUPPEN
FAKTURAMOTTAK
TRONDHEIM

«Skal Norge bli et lavutlippssamfunn må vi kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi lykkes med dette, må vi satse mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Vi må utvikle nye klimavennlige løsninger raskere, og nye løsninger må tas i bruk raskere. De nye løsningene må ikke bare være bærekraftige, de må også bli økonomisk levedyktige. 
 
Det skjer ikke av seg selv. Det er her Enova kommer inn i bildet. 
 
Enova jobber med Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og skal i nært samspill med markedet bidra til at ny klima- og energiteknologi utvikles og tas i bruk i alle sektorer i samfunnet.  
 
Våre virkemidler skal motvirke markedssvikt og barrierer for senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsutvikling.

Slik bidrar vi til å øke omstillingstakten og gjøre omstillingen mer økonomisk bærekraftig for Norge. Enovas primære mål er å bidra til omstilling gjennom varige markedsendringer. 
 
Enova er eid av Klima- og miljødepartementet, er lokalisert i Trondheim og har ca. 100 medarbeidere. Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til å realisere mer en 8000 prosjekter. Er du nysgjerrig på å vite mer om Enova sitt samfunnsopprdrag, sjekk ut årsrapport og følg oss på  InstagramLinkedIn og Facebook
 

Få jobbvarsler fra Enova SF direkte til innboksen din