Gå til hovedinnhold

Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdelingene er byrådets nærmeste administrasjon. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret. Byrådsavdelingene forbereder og gjennomfører saker for byrådet og har ansvar for styring av underliggende virksomheter. Hver av de ni byrådsavdelingene ledes av en byråd, og administrativt av en kommunaldirektør. 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for oppfølging av miljø og klima, herunder blant annet avfall, gjenvinning, vann, avløp, brannvern, kollektivtransport, trafikk, natur og bymiljø.  Byrådsavdelingen har ansvar for etatsstyring av Brann- og redningsetaten, Bymiljøetaten, Fornebubanen, Klimaetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Vann- og avløpsetaten, og utøver kommunens eierfunksjon i sektorens aksjeselskaper.

 

Få jobbvarsler fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel direkte til innboksen din