Kulturtanken

Kulturtanken ± Den kulturelle skolesekken Norge er en nasjonal etat med forvaltningsansvar for ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge. Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene og sekretariatet for DKS ble slått sammen. Den nye etaten fikk samtidig et utvidet mandat knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken er en etat under Kulturdepartementet, i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Etaten har 50 medarbeidere, og holder til i moderne lokaler i Nydalen.

Få jobbvarsler fra Kulturtanken direkte til innboksen din