Gå til hovedinnhold

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring

Nettsted

Byrådsavdelingene er byrådets nærmeste administrasjon. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret. Byrådsavdelingene forbereder og gjennomfører saker for byrådet og har ansvar for styring av underliggende virksomheter. Hver av de ni byrådsavdelingene ledes av en byråd, og administrativt av en kommunaldirektør. 

Byrådsavdeling for næring og eierskap har det overordnete ansvar for kommunens nærings- og eierskapspolitikk, herunder utøvelse av kommunens eierfunksjon i aksjeselskaper, overordnet ansvar for Boligbygg Oslo KF, Oslobygg KF og Oslo Havn KF. Byrådsavdelingen har ansvar for etatsstyring av Næringsetaten. 

Få jobbvarsler fra Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring direkte til innboksen din