Gå til hovedinnhold

Fiskeridirektoratet

Nettsted

Fiskeridirektoratets oppgave er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har i dag 474 ansatte. Rundt 260 av disse er ved våre region- og fiskerikontor langs kysten og resten ved hovedkontoret i Bergen.
Les mer om Fiskeridirektoratet her

Få jobbvarsler fra Fiskeridirektoratet direkte til innboksen din