Barne- og familiedepartementet

Nettsted

Barne- og familiedepartementet har ansvar for forbruker-, tros- og livssynspolitikk, barnevern, oppvekst og levekår for barn og unge, familie og samliv. Departementet har etatsstyringsansvar for seks underliggende virksomheter. Departementet har ca. 150 ansatte fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsenhet.

Få jobbvarsler fra Barne- og familiedepartementet direkte til innboksen din