Akershus universitetssykehus

Nettsted

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

"Menneskelig nær – faglig sterk" er vår visjon.

Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, infeksjonssykdommer med diagnostisk enhet, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer med dialysevirksomhet, fordøyelsessykdommer, kreft, geriatri, nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning.

Sykehusets kliniske fellesfunksjoner deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og er organisert i Medisinsk divisjon. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling.

Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsktrening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet, kvalitet og sikker pasientflyt er førende for vår pasientbehandling og oppfølging.

Få jobbvarsler fra Akershus universitetssykehus direkte til innboksen din