Norad

Nettsted

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - gir faglige råd på det utviklingspolitiske området til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, forvalter tilskuddsordninger på utviklingsfeltet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås. Norad er en fagetat administrativt underlagt Utenriksdepartementet. Norad har ansvar for oppfølging av deler av regjeringens klima- og skoginitiativ, og er i disse sakene underlagt Klima- og miljødepartementet.

Få jobbvarsler fra Norad direkte til innboksen din