Gå til hovedinnhold

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

Nettsted

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad faglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad har også ansvar for å utvikle gode forvaltningssystemer, gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet og for å kommunisere om utviklingssamarbeid.

Få jobbvarsler fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid direkte til innboksen din