Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd ble dannet i 1971. Det består av i alt 12 ministerråd og dertil hørende embetsmannskomiteer. De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og de nordiske samarbeidsministrene et delegert ansvar for oppfølging og koordinering av samarbeidet. Formannskapet for Nordisk ministerråd, som varer i ett år om gangen, skifter mellom de fem nordiske landene.

Få jobbvarsler fra Nordisk ministerråd direkte til innboksen din