Helse Nord IKT

Nettsted

Helse Nord IKT har som oppgave å forvalte og drifte IKT-systemene i Helse Nord. Dette innebærer forsvarlig drift av applikasjoner og IKT infrastruktur, samt utvikling av nye systemer og løsninger.

Helse Nord IKT har et tverrfaglig og høykompetent IKT-miljø, som bidrar til en kostnadseffektiv utnyttelse av IKT-ressursene i regionen. Vi har rundt 250 ansatte med arbeidssteder tilknyttet 11 sykehus i regionen. Hovedkontoret er etablert i Tromsø. Verdiene våre er kvalitet, trygghet og respekt, og skal gjenspeiles i jobbutførelsen og måten vi opptrer på. 

Få jobbvarsler fra Helse Nord IKT direkte til innboksen din