Oslo kommune - Byrådslederens kontor

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen er byrådets nærmeste administrasjon og består av åtte byrådsavdelinger. Avdelingene er ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet, samt planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.  

Byrådslederens kontor har ansvar for overordnede strategiske utviklingsoppgaver samt bistå byrådslederen med å samordne og koordinere byrådets arbeid. Byrådslederens kontor har fem seksjoner, Byrådets kontor, Internrevisjonen, Internadministrasjonen, Kommunikasjonsseksjonen og Internasjonalt kontor.

Få jobbvarsler fra Oslo kommune - Byrådslederens kontor direkte til innboksen din