Gå til hovedinnhold

Petter (29) landet fast jobb ved å skrive bacheloroppgaven med bedrift

Skrevet av: Nora Rydne
Publisert: 11. des. 2018

Å skrive studentoppgave på oppdrag for et selskap kan være lurt. Petter Bøhren sikret seg jobb i shipping allerede mens han var bachelorstudent.

Petter (29) landet fast jobb

Petter Bøhren (29) skrev bacheloroppgaven i samarbeid med Leth Agencies mens han studerte shipping og logistikk i Ålesund. Det sikret ham jobb i selskapet. (Foto: Elin Høyland)

 

– Hadde det ikke vært for bacheloroppgaven, hadde jeg ikke vært her i dag, sier Petter Bøhren, og sikter til jobben i shippingselskapet Leth Agencies.

For to år siden var han ferdig med en mastergrad i maritim jus ved Universitetet i Oslo. Men jobben han har i dag landet han allerede som bachelorstudent i shipping og logistikk ved Høgskolen i Ålesund (nå NTNU Ålesund).

Bøhren fikk nemlig tilbud om å skrive bacheloroppgave om et nytt system for betaling av kanalavgifter i Suezkanalen i Egypt. Oppdragsgiver var et selskap som assisterer skip gjennom nettopp denne kanalen.

– Det var ganske tilfeldig. Jeg skulle egentlig på utveksling, men det lot seg ikke gjøre. Da ble jeg tipset av fagansvarlig ved høyskolen om at et samarbeid med denne bedriften var mulig, sier Bøhren.

«Må tørre å ta plass»

Å skrive oppgaven i samarbeid med en bedrift ble noe ganske annet enn å sitte alene på lesesalen. Bøhren fikk noen faste arbeidsoppgaver og han kunne jobbe fra Leths lokaler i Parkveien i Oslo.

– Det var litt overveldende i begynnelsen, men jeg kom meg igjennom på en god måte. Det var spennende å komme inn i en shippingbedrift, som jo var målet mitt, sier han.

Bøhren beskriver dagene i Leth Agencies som hektiske. Å tørre å be om hjelp ble viktig, selv om de ansatte var opptatte med eget arbeid.

– Man må tørre å ta litt plass, og ikke føle på at man er i veien. Bedriften har jo valgt å ha deg der. Trenger man veiledning, går det ikke å bare sitte og vente.

Administrerende direktør Otto Jervell i Leth Agencies bekrefter at de som samarbeider med dem skal kunne forvente å få den veiledningen de trenger.

– De må sette litt krav. Selv om folk har mye å gjøre, er det helt greit å si at «nå må du sette av en halvtime, for nå står jeg fast», sier Jervell.

Firmaet har til nå samarbeidet med tre studenter, og Jervell vil gjerne fortsette. 

– Gjennom et slikt samarbeid får man nøye analysert en problemstilling man har gått og tenkt på, men selv ikke har hatt tid til å forfølge. Så er det en veldig god arena for å rekruttere. Det krever mye opplæring å jobbe hos oss, så når vi trenger å ansette flere, er det naturlig at man går for noen som vet hva vi driver med, og som vi vet passer inn, sier han.

Alle knyttes til en bedrift

– Det er helt avgjørende at vi gjør studentene klare for jobb i næringslivet. Ved å skrive oppgave med en bedrift, får de bedre innsikt i hvordan faget de studerer kommer til nytte, og hvordan det er å være utøver av yrket de skal inn i, sier Hans Petter Hildre.

Han er leder for institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hildre forteller at tette bånd mellom instituttet og næringslivet har skapt gode muligheter for samarbeid, faktisk så gode at det nå er obligatorisk for studentene å samarbeide om bachelor- og masteroppgaver.

Petter (29) landet fast jobb

Simon Lie, prosjektleder i NTNU Bridge.

– Vi får utelukkende positive tilbakemeldinger på det, og det er klart noe flere burde gjøre, sier Hildre.

Oppfordrer til kreativitet

For dem som ikke hører til et universitet eller institutt som har utpreget god kontakt med næringslivet fra før, er det fortsatt gode muligheter for å få til et samarbeid.

Simon Lie er prosjektleder for NTNU Bridge, som jobber med å skape mer kontakt mellom studenter og arbeidsgivere. Han mener flere burde ut av lesesalen når de skal skrive oppgave, og at flere arbeidsgivere burde gi oppgavesamarbeid en sjanse.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra begge parter: arbeidsgiverne er fornøyde med jobben studentene gjør for dem, og studentene melder at det er faglig og personlig givende å jobbe med problemstillinger de ellers bare ville lest om, sier Lie.

Han har flere tips til hvordan man går frem for å skaffe seg en samarbeidspartner, et av dem er å være kreativ.

– Ikke vær redd for å ta kontakt med bedrifter du er interessert i. Ikke alle bedrifter har tenkt at de skal la en student skrive om et problem de vil ha løst, men kan fatte interesse hvis du tar kontakt og presenterer noe du tror ville være nyttig for dem, sier Lie. 

Tips til oppgavesamarbeid

  • Vær nysgjerrig og åpen, og følg dine faglige interesser fremfor å være for opptatt av hvor du kan få jobb eller best betalt. Hvis du er faglig engasjert, finner du som regel mulighetene.
  • Vær kreativ i hvordan du bruker fagkunnskapene dine, og hvilke bransjer og bedrifter som kan ha nytte av dem. En humanist kan for eksempel gå inn i et it-firma. Bedrifter trenger ofte mange forskjellige typer kunnskap.
  • Ta kontakt. Ikke alle bedrifter trenger å ha lyst ut et oppgavesamarbeid. Hvis du har satt deg inn i hva en bedrift holder på med og kan gi dem et godt svar på hvorfor din kunnskap kan hjelpe dem, vil de fleste synes det er spennende.
  • Avklar hva du forventer av et samarbeid, og hva bedriften kan forvente av deg. Det er viktig å koble inn veilederen din fra universitetet, som kan hjelpe deg med dette.
  • Skriv en kontrakt som avklarer eierskapet til oppgaven din, publiseringsrettigheter og taushetsplikt. Du kan ende med å utvikle noe som er verdifullt.
  • Lever det du skal, møt opp til avtaler og gjør et godt, profesjonelt inntrykk. Skussmål og referanser fra bedriften kan kanskje bli det viktigste du får på CV-en.

Kilde: Simon Lie, Prosjektleder i NTNU Bridge