Generalsekretær

Sted
Oslo
Publisert
3. oktober 2014
Søknadsfrist
20. oktober 2014
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Generalsekretær

Ansvarsområder:
Generalsekretæren har overordnet ansvar for alt administrativt arbeid og økonomisk virksomhet i Bækkelagets Sportsklub, inkludert Norway Cup, og rapporterer til klubbens hovedstyre. Du vil lede selskapets administrasjon/sekretariat med 11 medarbeidere. I forbindelse med gjennomføringen av Norway Cup gjør ca. 1400 frivillige en helt avgjørende innsats, og organisasjonen er i denne perioden vesentlig større, også på ledernivå.Stillingen som Generalsekretær er helt sentral i klubbens daglige drift og utvikling. Vedkommende får en viktig posisjon i forhold til statlige og kommunale myndigheter, idrettens organisasjoner på forbunds- og kretsnivå, overfor sponsorer, media og samarbeidspartnere forøvrig.

Erfaring:
Aktuelle kandidater har mest sannsynlig ledererfaring fra større medlemsorganisasjoner. Vi er også åpne for kandidater med ledererfaring fra annen offentlig eller privat virksomhet, men med innsikt i og interesse for organisasjoner, idrett og frivillighet.

Utdannelse:
Det stilles krav til høyere utdannelse.

Egenskaper:
Vi er opptatt av at du fremstår som en engasjert, samlende og motiverende leder. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er viktig for å lykkes og trives i stillingen.

Muligheter:
Som Generalsekretær i Bækkelagets Sportsklub og leder av Norway Cup vil du få en utfordrende, spennende og profilert lederstilling innen idrett og kultur, primært i Norge, men også i forhold til en betydelig internasjonal orientering og eksponering.

Arbeidssted: Oslo

StillingsID: 5026

Ansvarlig konsulent: Øystein R. Sundelin - telefon 97187062, Rolf Kåre Nilsen - telefon 90100077.    

Søknadsfrist: 20. oktober 2014

Søknad sendes: Søknad med CV sendes til nilsen@backerskeie.com


Vennligst referer til DN.no i din søknad.