Finansnæringens digitaliseringsprogram - tjenesteansvarlig

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
27. oktober 2017
Søknadsfrist
20. november 2017
Kontakt
Svein Ove Karstensen, mobil: 971 72 257
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Annet, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Ønsker du å arbeide med betalingsformidling og digitalisering?

Firmapresentasjon
Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap og består i dag av 21 ansatte, og eies av Finans Norge. 
Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge. Betalingsinfrastrukturen gjør at penger, transaksjoner og informasjon kan flyttes sømløst mellom bankene. Denne infrastrukturen er viktig for hele samfunnet. 

En effektiv og solid infrastruktur styrker næringslivets konkurransefortrinn, sikrer det offentlige gode løsninger for økonomiforvaltning og gir bankene det beste grunnlaget for å utvikle gode betalingsløsninger for sine kunder.

Derfor er vårt arbeid samfunnskritisk. Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden fortsetter å være internasjonalt i front når det gjelder formidling av betalinger og betalingsrelatert informasjon. Betalingsinfrastrukturen må være så robust at den bidrar til å ivareta bankenes og samfunnets behov for effektive betalingssystemer nå og i fremtiden.

Vi står nå overfor nye spennende oppgaver og trenger derfor flere dyktige kolleger. 

Finansnæringens digitaliseringsprogram – tjenesteansvarlig
Beskrivelse

Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) er et program hvor finansnæringen og det offentlige samarbeider om å effektivisere manuelle prosesser gjennom digitalisering. Bits ønsker å styrke teamet med 2 nye kollegaer som skal sikre en god overgang fra prosjektfasene og til forvaltning og bidra til langsiktig forvaltning av løsningene. Du vil spille en sentral rolle i å sikre at målene for effektivisering nås og videreutvikle de løsninger som etableres. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Etablere rutiner for utrulling av prosjektene til bankene og finansnæringen
 • Håndtere endringsanmodninger, følge opp avvik og videreutvikle løsningene
 • Forvalte de etablerte digitaliseringsløsningene
 • Ansvarlig for statusrapportering innenfor området.
 • Ansvarlig for utforming og vedlikeholde dokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse (Bachelor-/Mastergrad) innenfor IT/teknologi/administrasjon
 • 3-5 års relevant erfaring (fortrinnsvis innenfor bank og finans)
 • Erfaring med å utarbeide rutiner og koordinere aktiviteter.
 • Erfaring med endrings- og avvikshåndtering
 • Erfaring med å følge opp leveranser og leverandører - både interne og eksterne.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, både i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Positiv, utadvendt og løsningsorientert
 • Strukturert arbeidsform
 • Selvgående og initiativrik
 • Evne til å bygge relasjoner med interessenter med ulike bedriftskultur 

Vi kan tilby

 • En spennende rolle i et selskap i utvikling
 • Gode kollegaer i et uformelt arbeidsmiljø kjennetegnet av kompetanse, trivsel og engasjement
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for faglig og personlig vekst
   

For spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med Svein Ove Karstensen (leder, prosjektavd.), mobil: 971 72 257, 
eller Nils Inge Brurberg (DSOP Programmet), mobil: 92400125. Søknad med CV sendes snarest og senest innen fredag 20.11.2017 på e-post til sok@bits.no. Søknader vurderes fortløpende.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.