Betalingsformidling i realtid - tjenesteansvarlig

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
27. oktober 2017
Søknadsfrist
20. november 2017
Kontakt
Morten Krøgenes, 92646947
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Annet, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Ønsker du å arbeide med betalingsformidling og digitalisering?

Firmapresentasjon

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap og består i dag av 21 ansatte, og eies av Finans Norge. 
Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge. Betalingsinfrastrukturen gjør at penger, transaksjoner og informasjon kan flyttes sømløst mellom bankene. Denne infrastrukturen er viktig for hele samfunnet. 

En effektiv og solid infrastruktur styrker næringslivets konkurransefortrinn, sikrer det offentlige gode løsninger for økonomiforvaltning og gir bankene det beste grunnlaget for å utvikle gode betalingsløsninger for sine kunder.
Derfor er vårt arbeid samfunnskritisk. Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden fortsetter å være internasjonalt i front når det gjelder formidling av betalinger og betalingsrelatert informasjon. Betalingsinfrastrukturen må være så robust at den bidrar til å ivareta bankenes og samfunnets behov for effektive betalingssystemer nå og i fremtiden.

Vi står nå overfor nye spennende oppgaver og trenger derfor flere dyktige kolleger. 

Betalingsformidling i realtid - tjenesteansvarlig
Beskrivelse

Vi søker en dyktig medarbeider til vårt team som arbeider for å få etablert, og deretter forvalte og videreutvikle, infrastruktur for realtidsbetalinger. Teamet forvalter, og ivaretar konsesjonen, for dagens system for hovedavregning mellom bankene (NICS). Ny løsning for realtidsbetalinger er et spennende og omfattende prosjekt som vil ha stor samfunnsmessig verdi fordi markedet vil få tilgang til en ny hverdag der betalingene gjennomføres på sekunder.  

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utforme og forvalte løsninger og regelverk
 • Følge opp løpende oppgaver knyttet til drift og forvaltning
 • Løpende oppfølging av leverandør og risikovurderinger
 • Samarbeid med bankene og Norges Bank
 • Kontakt med myndigheter og oppfølging av myndighetskrav  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen samfunnsfag, økonomi og/eller administrasjon
 • Noe erfaring fra bank/finans og prosjektarbeid innen IKT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Positiv, utadvendt og løsningsorientert
 • Strukturert arbeidsform
 • Selvgående og initiativrik
 • Evne til å bygge relasjoner med interessenter med ulike bedriftskultur 

Vi kan tilby

 • En spennende rolle i et selskap i utvikling
 • Gode kollegaer i et uformelt arbeidsmiljø kjennetegnet av kompetanse, trivsel og engasjement
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for faglig og personlig vekst

For spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med Morten Krøgenes (fagsjef, funksjonell betalingsinfrastruktur), mobil: 926 46 947. Søknad med CV sendes snarest og senest innen fredag 20.11.2017 på e-post til post@bits.no. Søknader vurderes fortløpende.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.