Fengselsleder Agder fengsel

Sted
Mandal
Publisert
12. desember 2017
Søknadsfrist
17. januar 2017
Kontakt
Jobbnorge, 75542227
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. 

Agder fengsel er under etablering og fengselsleder skal være sentral i denne prosessen. Fengselet vil bestå av avd. Froland (200 lukkede plasser), avd. Mandal (100 lukkede plasser), avd. Evje, avd. Kleivgrend (Telemark - 28 åpne plasser) og Solholmen overgangsbolig i Kristiansand (15 plasser). Agder fengsel åpner våren 2020, og vil da ha omlag 390 årsverk, med hovedadministrasjon plassert i Mandal.

Fengselsleder Agder fengsel

Fengselsleder har ansvar for den daglige drift av Agder fengsel, og rapporterer til regiondirektøren. Videre vil  ansvar og oppgaver være knyttet til straffegjennomføring, personal, økonomi og administrasjon. Omstilling av eksisterende fengsler (Arendal og Kristiansand fengsler), utvikle en felles organisasjonskultur og et godt samarbeidsklima med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. Dessuten oppfølging av årlig oppdragsbrev og utvikle samarbeidet med eksterne etater og organisasjoner.

Kvalifikasjoner:

  • relevant høyskole/ universitetsutdanning/fengselsfaglig utdanning
  • erfaring fra omstillingsprosesser
  • relevant ledererfaring fra offentlig virksomhet

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
  • Tydelig, åpen, og inkluderende
  • Analytisk og strategisk evne

Stillingen vil bli lønnet etter Statens regulativ for fengselsleder ( kode 1452). Lønnsplassering vil bli avtalt utfra søkers kvalifikasjoner i samsvar med kriminalomsorgens lønnspolitiske føringer.    

Andre opplysninger:

De første 6 mnd. er prøvetid.

Uttømmende politiattest må fremlegges.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvalifiserte personar med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke

Kvinner er underrepresenterte i denne type lederstillinger, og det er ønskelig med kvinnelige søkere.Tiltreding etter avtale med regiondirektør. Flere opplysninger om stillingen blir gitt av regiondirektør Gudmund Idsø tlf. 97578298, eller ass.regiondirektør Tryggve Fosse tlf. 48155831.

Søknad med CV, vedlagt attesterte vitnemål og attester, sendes elektronisk via denne siden.

I tilfelle av problem med utfylling av elektronisk søknad kan kundeservice hos Jobbnorge kontaktes på tlf. 75542220.

Merk søknad med saksnr.

Søknadsfrist 17.1.2018
 --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.