Prosjektleder elektro

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
22. desember 2017
Søknadsfrist
14. januar 2018
Kontakt
Sigurd Beidel, 48999525
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drift og vedlikehold av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen blant annet strømforsyning, jernbanesystemer og belysning. Infratek har ca. 1350 ansatte i Norge, Sverige, Finland, og omsetning i 2016 var på NOK 3,1 milliarder. Les mer på www.infratek.com. Høsten 2017 fikk Infratek nye eiere – VINCI Energies SA. Dette er en global og kompetansesterk aktør som opererer i mer enn 50 land. Les mer på www.infratek.com og www.vinci-energies.com.

Infratek er et veldrevet og offensivt selskap.  Vi opererer i en bransje med stort potensial, og vi skal gå i front for å utvikle bransjen! Vi skal betjene nye markeder og nye produkter med innovativ teknologi som skal leveres og tas i bruk. Vi har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver og kundenes prefererte samarbeidspartner. Vi eies av et internasjonalt selskap som har høye forventninger til oss, og det er høye krav til våre leveranser og en kontinuerlig utvikling av vår nordiske organisasjon. Nå skal vi rekruttere en nøkkelperson til vår norske organisasjon, og søker prosjektleder i avdelingen Elektro.

Dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil omfatte blant annet

 • lede de viktigste elektroprosjektene i avdelingen, blant annet innen el-mobilitet og elektrifisering av transport og samferdsel, smart city micro-grid og liknende
 • ressursplanlegging og -styring av prosjektressurser og underentreprenører
 • delta og ta eierskap i anbudsprosesser
 • kontrakt- og økonomistyring
 • kundedialog og kundeutvikling
 • budsjett- og resultatansvar for prosjektene
 • operativt personalansvar for montører

Stilingen rapporterer til avdelingsleder Elektro.

For å være rett person for stillingen, er det viktig at du

 • er ambisiøs, effektiv, drivende, nysgjerrig og løsningsorientert
 • er en erfaren prosjektleder som vet hva en god prosess er, og evner å bygge denne i hverdagen
 • har god gjennomslagskraft, og skaper engasjement og motivasjon hos dine medarbeidere
 • er kommersielt orientert, og har god forståelse for vår verdikjede
 • har hatt budsjett- og resultatansvar (P&L) og erfaring med økonomistyring
 • har et sterkt fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig på både ett av de nordiske språk og engelsk

Du kommer til å arbeide med prosjekter som er tverrfaglige, som gjerne krysser landegrenser og på forskjellige lokasjoner. Din evne til å håndtere denne kompleksitet og alle mennesker som er involvert, er viktig.

Den rette kandidat får stor frihet til å utvikle rollen i den retning som vil være strategisk riktig for selskapet. Stillingen gir en unik mulighet for å skape noe nytt i en spennende bedrift og i en bransje som er svært viktig for fremtiden. Arbeidssted er Oslo.

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte forretningsenhetsleder / Business Unit Leader, Kai Getz, på telefon 950 34 151. The Assessment Company AS bistår oss i rekrutteringsprosessen. Har du spørsmål vedrørende prosessen, kan du kontakte vår rådgiver Sigurd Beidel på telefon 489 99 525. Vis interesse for stillingen ved å sende din søknad og CV. Søknadsfrist er 14. januar 2018. 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.