Direktør Stortingets administrasjon

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
26. januar 2018
Søknadsfrist
8. mars 2018
Kontakt
Geir Fottland 22068700, Freja Landewall 22068700
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og støtte det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, og har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene. Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og har ca. 500 medarbeidere. Se www.stortinget.no for mer informasjon. 

DIREKTØR - STORTINGETS ADMINISTRASJON 

Stillingen som direktør og leder av Stortingets administrasjon er ledig fra 1. mai 2018. Direktøren har en viktig rolle som støtte for landets nasjonalforsamling, med utfordrende og spennende oppgaver i møtet mellom politikk og administrasjon i et mangfoldig og faglig kompetent miljø. 

Direktøren leder Stortingets administrasjon, som per i dag omfatter følgende avdelinger: IT-avdelingen, eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen, forvaltningsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen, internasjonal avdeling og konstitusjonell avdeling. 

Direktøren er sekretær for Stortingets presidentskap og bistår ved forberedelse, gjennomføring og oppfølging av Stortingets møter og parlamentariske arbeid for øvrig. 

Direktøren må kunne kombinere høy servicegrad overfor Stortingets parlamentariske virksomhet med profesjonell og moderne virksomhetsledelse. Det forutsettes forståelse for parlamentarisk arbeid og politiske prosesser. Det kreves høyere utdanning, relevant ledererfaring og svært gode lederegenskaper. 

Aktuelle kandidater må kjenne de konstitusjonelle rammer som gjelder for Stortingets virksomhet, herunder forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Det er en fordel med erfaring fra offentlig virksomhet. 

Vi søker en leder som kommuniserer og samarbeider godt, er engasjert og tillitsskapende. Den som ansettes må være løsningsorientert, ha dokumentert gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. Foruten god rolleforståelse og en utpreget serviceholdning, forutsettes stor bevissthet om integritet og omdømme. 

Ansettelse skjer på åremål for seks år med mulighet for forlengelse. 
Lønn i henhold til lederlønnsregulativet i staten. 

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå strengt hemmelig. 

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli kontaktet. 

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Geir Fottland eller Freja Landewall på telefon 22 06 87 00. Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 8. mars 2018 på iscogroup.no. --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.