Administrerende Direktør - Storebrand Pensjonstjenester

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
2. februar 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Knut Grotli 90251351, Kasim B. Sandset 97097227
Posisjon
Leder, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Storebrand Pensjonstjenester søker en utviklingsorientert leder som skal være en drivkraft i å implementere og videreutvikle selskapets kundeleveranser med fokus på høy kvalitet og robust leveransemodell. Du er strategisk og evner å sette problemer inn i en større helhet. Du er selvstendig og trigges av å lede i endring. Du er en relasjonsbygger og har både kommersiell og strategisk forretningsteft. Du samarbeider godt med andre, er strukturert og har høy arbeidskapasitet. Du jobber aktivt med medarbeiderutvikling og søker proaktivt å etablere robuste langsiktige løsninger.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Økonomisk, administrativt og operativt lederansvar for Storebrand Pensjonstjenester AS
 • Ansvar for strategisk og kommersiell videreutvikling av selskapet
 • Overordnet ansvar for at alle selskapets kundeleveranser leveres til avtalt tid og kvalitet
 • Ansvar for å implementere robuste og effektive leveranseprosesser og strukturer i selskapet som understøtter selskapet målsetninger og gjeldene regelverk
 • Ansvar for at selskapet har en robust og langsiktig kompetanse- og kapasitetsplan
 • Representere og fronte selskapet og selskapets leveranser eksternt
 • Sikre godt samarbeid med øvrige deler av Storebrand-konsernet
 • Lede ledergruppen i selskapet, utvikle selskapets medarbeidere, inspirerer og motivere
 • Implementere gode kontroll- og styringsstrukturer, herunder sikre god oppfølgning av eksterne samarbeidspartnere

Faglige kvalifikasjoner: 

 • Gode lederegenskaper og fortrinnsvis dokumenterte resultater innen endringsledelse og ledelse av ledere
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra strategisk utvikling av et virksomhetsområde
 • Sterk kommersiell forståelse og kundeorientering med operativ erfaring fra kundedialog og -prosesser
 • Erfaring fra arbeid med internkontroll og virksomhetsstyring
 • Dokumenterte gode resultater fra endringsprosesser og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Relevant utdannelse på høyskole-/universitetsnivå
 • Fordel med god kunnskap om offentlig og privat tjenestepensjon, men det er ikke et absolutt krav

Personlige egenskaper:

 • Sterk endringsleder med god evne til å skape motivasjon og entusiasme
 • Relasjonsbygger og sterke samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og dyktig på forventningsstyring
 • Evne til å skjære gjennom og beslutte
 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Initiativrik, høy arbeidskapasitet og betydelig gjennomføringskraft
 • Analytisk og med evne til å raskt sette seg inn i komplekse faglige problemstillinger

Rett kandidat får en lederstilling med mulighet til å videreutvikle et selskap i et spennende marked, og gode muligheter for å utvikle seg både faglig og personlig. Stillingen vil rapportere til leder av Kundebetjening og produkt Bedriftsmarked i Storebrand.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Ascender ved Knut Grotli tlf. 902 51 351 eller til Kasim Bijou Sandset, tlf. 970 97 227. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Storebrand Pensjonstjenester AS er en av markedets ledende leverandører av konsulent– og aktuartjenester til bedrifter og pensjonskasser. Selskapet har om lag 80 kunder fordelt på store og mellomstore kommuner og foretak. Og beregner pensjonsforpliktelser for ca 1 200 kunder med ytelsesbaserte ordninger. Selskapets tjenester er en viktig del av Storebrands totale tjenestetilbud til bedriftskunder og pensjonskasser. Du vil få ansvaret for å lede og utvikle et selskap med sterk kommersiell kultur, og et fagmiljø på rundt 50 medarbeidere med erfaring og arbeidsoppgaver innenfor området pensjon og pensjonskasser.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.