Produktansvarlig GLN

GS1 Norway er en brukerstyrt, medlemseiet, not-for-profit forening. Vi er medlem av en global organisasjon - GS1- som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i 112 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. GS1 Norway har i dag mer enn 6300 brukere i stadig flere bransjer.

Til en nyopprettet stilling søker vi nå etter en Produktansvarlig med GLN som sitt primære arbeidsområde.

PRODUKTANSVARLIG GLN

GLN er en viktig nøkkel for digitalisering. GLN (Global Location Number) er GS1 sitt internasjonale nummersystem for unik identifisering av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Bruken av GLN henger tett sammen med digitaliseringen i ulike bransjer og sektorer, og utbredelsen er sterkt økende. I Norge inneholder det sentrale registeret for GLN – GLN-basen – ca 80.000 GLN. Vi har utviklet og ønsker å videreutvikle en rekke tjenester som gir økt nytte for brukerne.     

Prioriterte arbeidsoppgaver/ansvar

 • Budsjettansvar og månedlig rapportering om GLN standarden
 • Vedlikehold av tjenester knyttet til GLN, GLN-basen, GLN Portalen, Webservice/API 
 • Utvikling nye tjenester knyttet til GLN standarden
 • Følge opp, initiere aktiviteter og gi støtte til egne forretningsutviklere og Tradesolution 
 • Være rådgiver og yte bistand ved implementering, følge opp og gi support til eksisterende og nye medlemmer
 • Følge internasjonal utvikling i GS1 systemet og GLN
 • 1. linje support på øvrige GS1 standarder 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • God kjennskap til digitalisering og elektronisk handel 
 • Kunnskap og erfaring fra bruk av GS1 standardene og GLN fra varehandel (Supply chain) og innkjøp
 • Erfaring fra kundeservice/support
 • Analytisk og god virksomhetsforståelse
 • Mulighetsorientert, fleksibel og endringsvillig
 • Utadvendt, positiv og serviceinnstilt
 • Strukturert og nøyaktig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • En nyopprettet stilling der du selv kan være med å forme din hverdag
 • En stilling med målbare resultater
 • En stilling i et kompetansebasert miljø med faglig dyktige og trivelige kollegaer i inn og utland
 • Konkurransedyktige betingelser 

GS1 Norway holder til i tidsriktige og morderne lokaler på Brynseng i Oslo. Stillingen rapporterer til Avd. leder Marked og Forretningsutvikling. For mer informasjon om GS1 Norway, se våre nettsider www.gs1.no
For ytterligere informasjon kontakt vår rådgiver Arne Askautrud i Inspiria Rekruttering på mobil 930 98 023 eller Avd. leder Marked og Forretningsutvikling Knut Vala på mobil 909 45 870. Vi gleder oss til å motta din søknad og CV på post@iras.no snarest.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.