Administrerende direktør

Sted
Kjeller
Publisert
9. februar 2018
Søknadsfrist
28. februar 2018
Kontakt
Ole Petter Melleby 22068700, Lene H. Angelsen 22068700
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kjeller Innovasjon (KI) er et aksjeselskap eid av bl.a. Institutt for Energiteknikk (IFE), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Statoil Technology Invest AS, Akershus fylkeskommune og SIVA. KI har som misjon å utvikle bærekraftige innovasjoner fra forskning og næringsliv for å skape vekstselskaper og realisere verdier innenfor områdene energi, miljø, samfunnssikkerhet og bioøkonomi. KI har i dag 18 ansatte, og inntekter i 2017 på ca. 55 MNOK. 

For å styrke verdikjeden er Kjeller Innovasjon i ferd med å etablere et større fond som skal sikre mer kapital til selskaper i vekst. 

Vi ser etter en engasjert leder med erfaring fra prosjektledelse i kunnskapsmiljøer. Mye av selskapets arbeid foregår i prosjekter, og erfaring med prosjektledelse er en forutsetning. Du evner å sette strategisk og operasjonell retning og er god til å bygge relasjoner internt og eksternt. Det er en fordel om du har erfaring med teknologi og selskapsutvikling i tidligfase. 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver: 

 • videreutvikle og følge opp Kjeller Innovasjons strategi og visjon sammen med styret og organisasjonen 
 • forankre og videreutvikle det strategiske samarbeidet med fondet som er under etablering, FoU-partnere, institutter, akademia og industri 
 • sikre en forutsigbar og bærekraftig forretningsmodell med trygg finansiering 
 • videreutvikle Kjeller Innovasjons rolle som tjenesteleverandør og forretningsutvikler 
 • utvikle gode arbeidsprosesser for støtte av kommersielt lovende teknologi og forretningsideer 
 • være en drivende, samlende og motiverende leder med gjennomføringskraft 
 • aktivt støtte myndighetskontakten og arbeidet med å forbedre rammevilkår og basisfinansiering 
 • synliggjøre Kjeller Innovasjon som en ledende kommersialiseringsaktør 

Ønsket bakgrunn og erfaring: 

 • høyere relevant utdanning på masternivå 
 • gode resultater fra ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner, bakgrunn fra consulting kan være relevant 
 • faglig tyngde og kompetanse innen teknologi og forretningsutvikling 
 • erfaring fra arbeid med kommersialisering av idèer og tidligfase selskaper 
 • erfaring med endringsledelse 
 • kjennskap til og interesse for FoU-sektoren 
 • tidligere internasjonalt arbeid er en fordel 
 • gode kommunikasjonsferdigheter 
 • behersker engelsk flytende, både skriftlig og muntlig 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Ole Petter Melleby eller Lene Hoem Angelsen på tlf. 22 06 87 00.  Søknad og CV registreres på www.iscogroup.no senest 28. februar. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.