Økonomi-, HR- og administrasjonssjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
14. februar 2018
Søknadsfrist
25. februar 2018
Kontakt
Jarle Trandokken, 48401248
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vår økonomisjef slutter etter over 25 år i SOS-barnebyer, og vi søker derfor etter:

Økonomi-, HR- og administrasjonssjef

SOS-barnebyer søker etter en erfaren og engasjert leder for avdelingene økonomi, HR og administrasjon. I 2017 har vi utviklet strategi og planer for de nærmeste årene, og du vil være sentral i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen slik at vi kan realisere våre ambisiøse mål.

Du vil arbeide tett med og rapportere til generalsekretæren, og vil også være stedfortredende i generalsekretærens fravær. Du vil også samarbeide med vårt styre og den internasjonale organisasjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være å:

  • Lede vår økonomiavdeling og-  i god dialog med organisasjonen - sikre økonomisk styring, rapportering og kontroll
  • Lede HR-avdelingen og være pådriver i arbeidet med organisasjons- og medarbeiderutvikling 
  • Lede Administrasjon som støtter hele SOS-barnebyer med operative og strategiske tjenester.
  • Være en god diskusjonspartner for ledergruppen og organisasjonen 
  • Sammen med ledergruppe vil du være en aktiv og drivende leder for utvikling mht strategisk fokus, lederskap, organisasjonskultur, mm. 
  • I nært samarbeid med generalsekretær, utarbeide rapporter og underlag til styret og internasjonal organisasjon

Som medlem av vår ledergruppe ser vi etter en mulighetsorientert lagspiller som tenker langsiktig, er strategisk og arbeider strukturert. Du er en modig, trygg, engasjerende og teamorientert leder som utvikler dine team, som er inspirerende og evner å begeistre.

Du evner å raskt etablere og ha et godt samarbeid med stor bredde av interessenter. Du er samfunnsengasjert, utadvendt og en god kommunikator. Du har solid økonomisk innsikt og erfaring, er sterk på gjennomføring og kan dokumentere gode evner i å lede.

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse innen økonomi, gjerne på masternivå. Din ledererfaring er velprøvd og du brenner for ledelse som fagområde.
 
For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende kontakt med Amrop Delphi, v/Partner Jarle Trandokken, tlf. 484 01 248. Søknad med CV sendes snarest, senest 25/2. 

Om arbeidsgiveren

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi styrker familier som er i en vanskelig situasjon slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine. Barn som ikke kan bo i sin egen familie, gir vi et trygt hjem i en SOS-familie. Vi jobber for at barnet skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter til omsorg, helse og utdanning og til å bli hørt. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 135 land over hele verden.
 --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.