Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
16. februar 2018
Søknadsfrist
20. mars 2018
Kontakt
Eilif Solem 99220202, Jo Temre 91512859
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

UNINETT-konsernet leverer avanserte infrastrukturtjenester til norsk universitets- og høgskolesektor og håndterer en rekke nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet og består av morselskap og to datterselskaper. Brutto omsetning i 2017 var 321 millioner kroner. Selskapene er samlokalisert i Teknobyen i Trondheim og teller rundt 90 ansatte. For mer informasjon, se www.uninett.no

Kjerneverdier: samfunnsansvar, teknologientusiasme og åpenhet

UNINETT AS utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder rundt 150 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner med over 300 000 brukere. UNINETT er myndighetenes sentrale sektorpolitiske organ, og leverer verdensledende IKT-infrastruktur og -tjenester til beste for norsk forskning og utdanning.

– ledelse av teknologisk kompetansemiljø i endring

Vår nye direktør vil få ansvar for å lede og videreutvikle et spennende teknologimiljø med høy kompetanse og anseelse nasjonalt og internasjonalt. UNINETT leverer avanserte infrastrukturtjenester som en aktiv partner i arbeidet med digitalisering av norske universitet og høgskoler. Universitetene og høyskolene gjennomgår betydelige strukturendringer, og for vår nye direktør vil endringsledelse stå sentralt. Administrerende direktør er ansvarlig for selskapets totale drift og rapporterer til styret.

Ansvar og oppgaver
Din hovedoppgave blir å lede og utvikle UNINETT som partner for universitetene og høyskolene, og som leverandør av verdensledende IKT-infrastruktur og digitale løsninger.

 • Utvikle mål og forankre strategier og handlingsplaner
 • Sørge for god kommunikasjon og samhandling med ledelse og fagmiljøer hos kunder og samarbeidspartnere
 • Ivareta gode relasjoner inn mot selskapets myndighetskontakter
 • Videreutvikle samhandlingen internt i selskapet og med datterselskapene
 • Representere UNINETT i internasjonale fora

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innenfor teknologifeltet
 • Erfaring fra ledelse av komplekse virksomheter, gjerne kunnskapsorganisasjoner
 • Ledererfaring fra omstillings- og endringsprosesser
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling og samarbeid.

Vår nye leder må ha god teknologi- og infrastrukturforståelse og erfaring med tjeneste- og porteføljeutvikling. Vi forutsetter at du har god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren nasjonalt eller internasjonalt og innsikt i og forståelse av politiske prosesser. Gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Arbeids- og bosted er Trondheim.

UNINETT tilbyr

 • Faglige utfordringer i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter innenfor flere fagområder
 • Konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Vi legger sterk vekt på å utvikle arbeidsmiljøet, og legger til rette slik at medarbeiderne skal ha mulighet for å utvikle seg både faglig og menneskelig. Vi jobber for mangfold når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, i første fase også overfor oppdragsgiver.
 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.