Rådmann

Sted
Hamar
Publisert
20. februar 2018
Søknadsfrist
12. mars 2018
Kontakt
Per Inge Hjertaker 91729682, Jan Tveit 97539990
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

NYE UTFORDRINGER - STØRRE MULIGHETER

Stortinget har vedtatt at Hedmark og Oppland fylkeskommuner fra 1. januar 2020 skal etablere en ny fylkeskommune med nærmere 390 000 innbyggere og et areal på 52 578 kvadratkilometer. Navnet på den nye fylkeskommunen blir høyst sannsynlig Innlandet. Hamar blir politisk og administrativt hovedsete. Flere andre funksjoner i den nye fylkeskommunen blir lokalisert til Lillehammer. Den nye fylkeskommunen skal bli en sterk samfunnsutvikler, i tråd med ambisjonene i regionreformen. Innlandet skal ha en konkurransekraft og nasjonal ambisjon som gjør den til et naturlig valg for attraktive arbeidsplasser, både innen privat næringsliv og for offentlige institusjoner. Fylkesrådmannen vil bli den øverste administrative leder for rundt 4000 motiverte og kvalifiserte medarbeidere innen samferdsel, utdanning, miljø, kulturformidling, kulturminnearv, tannhelse og næringsutvikling. Det forventes at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020. Det er utarbeidet en politisk avtale for den nye fylkeskommunen. 

Prosjektleder/fylkesrådmann - Innlandet 

Som prosjektleder skal du lede arbeidet med å etablere en nytenkende, dynamisk og effektiv organisasjon med stor gjennomføringskraft. Vi søker en samlende, relasjonssterk, prosessorientert person, men også tydelig, målrettet og handlekraftig leder. Det blir kritisk å ha tillit hos, og god samhandling med alle aktører gjennom prosjektet samtidig som alle milepæler nås og godt forankrede beslutninger tas. Samtidig med «fremveksten» av prosjektet- og dermed den nye fylkeskommunen driftes to organisasjoner parallelt som sømløst skal «sluses» inn i den nye fylkeskommunen. Kompleksiteten i dette vil kreve evne til å tenke helhet, et strategisk perspektiv men også solid prosjektleder-erfaring og betydelig operativ innsikt. 

I tillegg til styrke på relasjoner og kommunikasjon, vil også evne til å bygge gode og robuste lederteam blir avgjørende for å lykkes i denne krevende lederrollen. 

Stillingens kravprofil 

Formelle krav 

 • Betydelig ledererfaring fra større kompleks organisasjon, dersom kun privat sektor bør det være fra konsernspissen  
 • Dokumenterte gode resultater i lederstillinger 
 • Erfaring fra eller kjennskap til offentlig sektor og kommunal/fylkeskommunal virksomhet vil være en fordel 
 • Faglig erfaring fra ett eller flere av de fylkeskommunale tjenesteområdene kan være en fordel 
 • Har vært leder av omstillings-/ endringsprosesser med dokumenterte resultater 
 • Prosjektleder-erfaring med organisasjonsmessige implikasjoner 
 • Erfaring med organisasjons/ leder-utvikling samt fra strategiske utviklingsprosesser 
 • Betydelig innsikt i økonomistyring og virksomhetsstyring  
 • Kjennskap til, og arbeidet tett på/ med politiske prosesser 
 • Erfaring fra arbeid i samfunnsutviklerrollen. 
 • Innsikt i og erfaring fra arbeid med digitalisering 
 • Erfaring fra arbeid sammen med tillitsvalgte/ ansattes organisasjoner 
 • Erfaring med relasjonsbygging og nettverksutvikling 
 • Erfaring med å bli eksponert i det «offentlige rom», kunnskap om hvordan media arbeider 
 • Relevant utdanning 

Lederstil/personlige relasjoner 

 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg 
 • Åpen, ærlig, rimelig uformell og med en prosess- og dialogorientert stil, men samtidig også tydelig, målrettet, besluttsom og handlekraftig 
 • Et strategisk, helhetsorientert og overordnet perspektiv i sitt arbeid- men også evne til å gå dypt inn i saker dersom dette er nødvendig 
 • Relasjonsorientert, pedagogisk og flink til å kommunisere og formidle 
 • Setter seg raskt inn i komplekse saker, evner å skille ut det viktige og prioritere 
 • Teamorientert, bygger trygge og gode ledergrupper 

Vi kan tilby 

 • En sjelden utfordrende, spennende men også krevende stilling i en dynamisk, fremtidsrettet fylkeskommune og region  
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Jan Tveit hos Headvisor, tlf. 91729682/ 97539990. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 12. mars 2018 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.