Økonomidirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
15. februar 2018
Søknadsfrist
10. mars 2018
Kontakt
Beate Ottem Svanes, 22068700
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol. Organisert med netthandel og en butikkjede med enerett på salg av vin, brennevin og sterkøl. Virksomheten har om lag 2000 ansatte, og over 320 butikker over hele landet. Vinmonopolets visjon er å være ønsket av alle, gjennom å tilby Norges beste kundemøte preget av fagkunnskap, service og ansvarlighet. Vinmonopolet er verdens største vinbutikk og i dag består det totale vareutvalg av over 21 500 produkter. Omsetningen var på over 14 mrd NOK i 2017. 

Økonomidirektør

Som økonomidirektør i Vinmonopolet skal du sikre kostnadseffektiv og lønnsom drift, og bidra til resultater utenfor eget ansvarsområde slik at helheten i virksomheten blir ivaretatt. Du blir del av toppledergruppen med mulighet til å være med å videreutvikle Vinmonopolet. Dette er en synlig rolle i et selskap i utvikling og med et godt arbeidsmiljø. Samfunnsengasjement og samfunnsansvar er sterkt forankret i virksomhetens strategi.

Våre verdier Raus, Solid og Dynamisk skal prege alt samspill i og utenfor organisasjonen og vi leder tillitsbasert med følgende lederprinsipper: Inspirere & Involvere, Balansere, Utvikle & Utfordre.  I kjernen av alt vi gjør ligger samfunnsoppdraget og vår evne til å balansere mellom ulike interesser er nøkkel til suksess; både begeistre og begrense. 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • overordnet lederansvar for controlling/analyse, regnskap, lønn, finans/porteføljeforvaltning, eiendom og innkjøp av driftsmidler etter lov om offentlige anskaffelser 
 • videreutvikle økonomifunksjonen i tråd med ny strategi
 • personalansvar for ca 25 medarbeidere med høy og variert fagkompetanse 
 • sørge for hensiktsmessig organisering i matrise og kostnadseffektiv drift av avdelingens ressurser
 • utøve synlig og tillitsbasert ledelse 
 • rapportere den økonomiske utviklingen av selskapet og gi råd av høy kvalitet basert på økonomiske analyser 
 • være en aktiv deltaker og lagspiller i toppledergruppen og sparringspartner for adm. direktør

Kvalifikasjoner:

 • siviløkonom/master, gjerne innen regnskap og revisjon
 • bred erfaring fra regnskap/revisjon/økonomistyring 
 • solid ledererfaring fra større virksomhet 
 • evne til å tenke helhetlig og strategisk, samtidig operativt anlagt 
 • kjennskap til rammebetingelser i offentlig sektor
 • trygg leder, god lagbygger med evne til å motivere medarbeidere
 • dokumenterte resultater innen endringsledelse og gjennomføring av ansvarlig omstilling

Interessenter kan ta fortrolig kontakt med Beate Ottem Svanes, Bendik Nicolai Blindheim eller Lasse Sørnes Pedersen i ISCO Group, 22 06 87 00. Vennligst registrer CV innen 10. mars på www.iscogroup.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.