Daglig leder

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
16. februar 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Benedikte Stiff 92445661, Hilde F. Kinder 47825625
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Maxbo Teknikk er eid av Løvenskiold-Vækerø konsernet, og tilbyr komplette løsninger for produksjon med betong innen bygg og anlegg. Omsetningen har ligget stabilt rundt kr +120 mill. Selskapet har vel 50 medarbeidere fordelt på tre forretningsområder; utleie av forskaling til bygg og anlegg, montering (UE) og salg av betongbyggevarer. Hovedkontoret er på Vøyenenga, med regionale salgskontorer i Bergen (Vest), Trondheim (Midt) og Tromsø (Nord) og for øvrig et tett samarbeid med Maxbo Proff over hele landet. Les mer på www.teknikk.no

Daglig leder

Maxbo Teknikk har eier med langsiktig fokus og stor satsningsvilje, og er med sine produkter og tjenester strategisk viktig for konsernet. 2017 defineres som et endringsår. En strategisk gjennomgåelse har satt fokus på å bedre lønnsomheten og styrke selskapet kommersielt. Målrettete tiltak har gitt kraftig resultatforbedring, og selskapet er nå klar til å fortsette den gode utviklingen med ny daglig leder.

Hovedoppgaver vil være å: 

  • Lede og videreutvikle en kompetent og handlekraftig organisasjon med tydelig salgs- og lønnsomhetsfokus
  • Legge videre strategi og planer for å styrke markedsposisjon
  • Videreutvikle produkt- og tjenestespekter
  • Etablere gode styringssystemer og prosesser

Kandidater har ledererfaring fra markedsorientert virksomhet, alternativt fra komplekse prosjekter, og potensiale til å ta et topplederansvar. Høyere økonomi- eller ingeniørutdanning og erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, evt. annet teknisk orientert miljø, er nødvendig. I utvelgelsen vil vi vektlegge dokumenterte, gode resultater, gjennomføringsevne og bred forretningsmessig forståelse.

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Benedikte Stiff tel. 924 45 661 eller Hild F. Kinder tel. 478 25 625. Søknad med CV registreres på kinderstiff.no og behandles fortløpende.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.