Advokat

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
27. april 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Atle Ronglan 96627089, Daniel Andersen 47668999
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på nær 70 milliarder kroner.

Avdeling Juridisk og Compliance i Eksportkreditt Norge er selskapets overordnede faglige instans innen alle juridiske spørsmål tilknyttet Eksportkreditt Norges forretningsvirksomhet. Oppgaver og ansvar består i juridisk rådgivning og problemløsning for selskapet, herunder forhandlinger og utarbeidelse og oppfølging av selskapets utlånsdokumentasjon, samt oppfølging av at selskapet opptrer i samsvar med de lover og regler virksomheten er underlagt. Eksportkreditt Norge er ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, men rapporterer direkte til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvar og oppgaver:
Stillingen har ansvar for juridisk bistand i tilknytning til lånetransaksjoner. Generell juridisk bistand knyttet til selskapets løpende virksomhet må også påregnes.
Sentrale oppgaver er:

  • Inngå i prosjektteam som i tillegg til en jurist består av prosjektøkonom og en person fra låneadministrasjon
  • Juridisk bistand i tilknytning til gjennomføring av lånetransaksjoner og restruktureringer
  • Forhandlinger med norske og utenlandske motparter samt oppfølging av eksterne advokater
  • Utarbeidelse av lånedokumenter og/eller kvalitetssikring av dokumenter som utarbeides av eksterne advokater

Erfaring:
Du kan vise til erfaring med forretningsjuridisk rådgivning fra advokatselskap eller konsernjuridisk avdeling. Erfaring fra bank-/finansbransjen og med gjennomføring av lånetransaksjoner vil være en fordel. Videre er det ønskelig med erfaring og kompetanse innen fagområder som: Restrukturering, selskapsrett, generell kontraktsrett og finansrett. Du har advokatbevilling.

Muligheter:
Eksportkreditt Norge tilbyr en selvstendig rolle i et selskap med samfunnsnyttig funksjon. Stillingen vil gi spennende faglige utfordringer i arbeidet med store og komplekse lånetransaksjoner hvor flere norske og utenlandske aktører deltar – både på kundesiden og finansierings-/garanti siden. Avdeling Juridisk og Compliance har en viktig funksjon i selskapet, og juristene har en nøkkelrolle i forbindelse med utarbeidelse og fremforhandling av låneavtaler etter norsk og utenlandsk rett.  Eksportkreditt Norge tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utviklingsmuligheter i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen?
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Daniel Andersen, tlf. 476 68 999, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.